FILM FOR SOCIAL CHANGE: Call for Applications
EVENT DATE: 03/05/2019
EVENT LOCATION: American Corner Bitola

Cultural and creative expression can affect deep and lasting social change. Through film as a form of art, we can challenge many of our society's rooted problems; we can spark new ideas, start important discussions, inspire people and call for action.

The U.S. Embassy Skopje and American Corner Bitola invite young people aged 16 - 22 to apply for the “Film for Social Change” Program, to learn and to create a short film or a video message under the mentorship of experienced local and visiting professionals from the USA!

The selected participants will work with instructors to:
- choose a topic for their film, reflecting a social problem they or people in their communities are facing;
- develop their idea into a script;
- learn recording techniques, camera shots, proper planning and storyboarding;
- edit the footage.

The instructors will provide ongoing support and mentorship to the project team members and the completed films/videos will be presented to the community at a public event.

NOTE: As part of the program, the participants will also have the chance to meet and get feedback on their work by rewarded documentary producers from the USA, affiliated with American Film Showcase, a program sponsored by the U.S. State Department.

TO APPLY for the program, please fill in this brief form: http://bit.ly/2tGjaAs

The registration is open until March 9th, and the program is planned to starts on March 16th and will last until July 2019.

For more information, please contact us by email at: americancornerbitola@gmail.com or phone: 047/203 - 326

- - - - - - - - -

Уметничкото и креативно изразување можат да остварат длабока и трајна општествена промена. Преку филмот како форма на ументост можеме да предизвикаме многу од вкоренетите проблеми на нашето општество; можеме да заискриме нови идеи, да започнеме значајни дискусии, да инспирираме луѓе и да повикаме на акција.

Амбасадата на САД во Скопје и Американското Kатче Битола ги покануваат младите на возраст од 16 до 22 години да се пријават за програмата “Филм за подобро општество”, за да научат и за да креираат краток филм или видео порака под менторство на искусни домашни и визитинг-професионалци од САД.

Избраните учесници ќе соработуваат со инструкторите на:

- Избирање тема за нивниот филм, која разработува општествен проблем со кој тие или луѓето во нивното опкружување се соочуваат;
- Развивање на нивната идеја во сценарио
- Учење на техники на снимање, кадри и креирање на книга на снимање;
- Едитирање/монтирање на снимениот материјал
- Инструкторите ќе им пружат континуирана поддршка и менторство на членовите на проектниот тим, а завршените филмови/видеа ќе бидат презентирани на јавен настан.

ВАЖНО: Во склоп на програмата, учесниците ќе имаат можност да запознаат и да добијат мислење за тоа што го имаат сработено од страна на реномирани документаристи од САД, преку програмата American Film Showcase, спонзорирана од Стејт департментот.

Пријавете се со пополнување на следниот формулар: http://bit.ly/2tGjaAs

Пријавувањето трае до 9-ти март, а програмата започнува на 16-ти март и ќе трае до месец јули 2019 год.
За повеќе информации обратете се во Американско Катче Битола, на americancornerbitola@gmail.com или телефон 047/203 - 326

April 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
RECENT NEWS
NEWS DATE: 01/10/2020

asdasd

...

read more »
NEWS DATE: 01/18/2017

Почитувани,

 
Ве покануваме на презентацијата "Вовед во пишување грантови" со Крис Куелар, Волонтер на Мировниот Корпус во Маке...
read more »
NEWS DATE: 01/17/2017

Почитувани,

Американското Катче Битола ги поканува сите заинтересирани наставници и професори да учествуваат на четиридневн...


read more »