Make it Run! - robotics & programing
EVENT DATE: 03/07/2018
EVENT LOCATION: American Corner Struga

Make It Run! is the third series of maker workshops at American Corner Struga, following Light It Up!, which took place in January and was focused on electronic circuits, and Shape It Up!, which took place in February and was focused on 3D shapes. Make It Run will start on March 10, and will deal with simple robotics and programming.

Below is a full description of the workshops in Macedonian and Albanian language, and instructions how to sign up to participate! (Scroll down to the end of the page to watch the video of our Light It Up series)

 ***********************************************************************************

Make It Run! Забавни едукативни работилници за млади

Американско катче Струга продолжува со серијата на работилници за усвојување на вештини од областа на електрониката, програмирањето и роботиката.

Третата серија работилници ќе се одржи во текот на месец март, и ќе биде посветена на роботика и програмирање. Работилниците ќе се одржуваат секоја сабота со почеток од 11:30ч, во времетраење од два часа.

 Минимална возраст за учество е 13 години (нема горна граница!). Притоа, помладите учесници ќе работат на почетни проекти, додека повозрасните ќе имаат можност да се обидат со попредизвикувачки идеи.

 Заради ограничен број на места, за секоја работилница е неопходно пријавување за учество, со пополнување на овој формулар: https://goo.gl/forms/TVkanlIGXFfBqe0S2 

 Учеството е бесплатно и сите материјали за работа ги обезбедува организаторот.

 Програма:

Работилница 1, Мар. 10: Изработка на “робот - уметник“

Работилница 2, Мар. 17: Склопување на LEGO Mindstorm робот

Работилница 3, Мар. 24: Час по кодирање

Работилница 4, Мар. 31: Програмирање на LEGO роботот

***********************************************************************************

 

Make It Run! Punëtori edukative dhe argëtuese për të rinj

 Këndi Amerikan Strugë vazhdon me serinë e punëtorive për përvetësimin e aftësive në fushën e elektronikës, programimit dhe robotikës.

 Sesioni i tretë i punëtorive do të mbahet gjatë muajit mars, dhe do të jetë e përkushtuar për robotikë dhe programim. Punëtoritë do të mbahen çdo të shtunë me fillim në orën 11:30 dhe me kohëzgjatje prej dy orësh.

 Mosha minimale për pjesëmarrje është 13 vjet (nuk ka asnjë limit për moshën maksimale!). Pjesëmarrësit më të rinj do punojnë me projekte fillestare, ndërsa më të moshuarit do të kenë mundësi që të provojnë ide më sfiduese.

 Për shkak të numrit të kufizuar, për çdo punëtori është e nevojshme që ta konfirmoni prezencën tuaj me mbushjen e këtij formulari: https://goo.gl/forms/TVkanlIGXFfBqe0S2

 Pjesëmarrja është falas dhe të gjitha materialet e punës i siguron organizatori.

 Programi:

Punëtoria 1, 10 mars: Punimi i nje roboti të thjeshtë

Punëtoria 2, 17 mars: Bashkimi i robotit LEGO Mindstorm

Punëtoria 3, 24 mars: Orë për të koduar

Punëtoria 4, 31 mars: Programimi i LEGO robotit

August 2019
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
RECENT NEWS
NEWS DATE: 02/23/2019

Cultural and creative expression can affect deep and lasting social change. Through film as a form of art, we can challenge many of our society's rooted problems; we can spark new ideas, start important discussions, inspire people and call f...


read more »
NEWS DATE: 12/15/2018

The American Corners in Macedonia are seeking reliable, responsible individuals who have strong communication skills to fulfill positions as part-time (20 hours per week) Programming Specialists in Bitola.

POSITION:    American Corner Programmin...


read more »
NEWS DATE: 10/29/2018

Last Friday, the core members of our “On the Same Page” Book Club gathered for the first meeting for the season, and when deciding what to read for the November session, an exciting idea landed on the table: How about this time, instead of read, WE WRITE?? ...


read more »